………………Astrologia wedyjska……………….

Astrologia wedyjska to system astrologii, który powstał w starożytnych Indiach i został opisany przez mędrców w pismach wedyjskich. Ta nauka wykorzystuje rzeczywistą mapę nieba, w przeciwieństwie do astrologii zachodniej, która używa mapy tropikalnej. Astrologia wedyjska opiera się na astronomii, a astrologowie muszą znać położenie planet i gwiazd w momencie narodzin człowieka, aby sporządzić jego wykres urodzeniowy. Wykres ten przedstawia pozycje planet w zodiaku gwiazdowym, a astrolog wedyjski analizuje go, aby odczytać wpływ ruchów planet na życie osoby. Według tej nauki, wszystko jest ze sobą powiązane, a nasze życie jest odbiciem większej całości. Mapa narodzin, czyli wykres urodzeniowy, jest głównym przedmiotem astrologii wedyjskiej. Pozycje planet i rozmieszczenie domów na mapie są analizowane, aby przewidzieć wydarzenia i możliwości życiowe. Mahadasy, czyli predykcyjna oś czasu, są używane do określenia, kiedy wydarzenia będą miały miejsce. Mahadasy dają astrologom wedyjskim narzędzie do dość dokładnego przewidywania trendów, zmian i wydarzeń w życiu człowieka. Astrologia wedyjska wykorzystuje siedem planet: Księżyc, Słońce, Marsa, Merkurego, Saturn, Jowisza i Venus.

Astrologia wedyjska wykorzystuje siedem planet oraz węzły Księżyca – Rahu i Ketu, które są obszarami wzburzonej energii, co pozwala astrologom wedyjskim dokładnie przewidywać trendów, zmian i wydarzeń w życiu danej osoby. Mahadasa to narzędzie, które pozwala przewidzieć i przygotować się na nadchodzące zmiany, a opracowany horoskop Mahadasa daje astrologom wedyjskim możliwość zagłębienia się w przyszłość danej osoby. Rahu i Ketu tworzą oś karmiczną na wykresie astrologii wedyjskiej i wskazują rodzaje karm, jakie doświadczy dana osoba, oraz na obszary życia, na których się skupi lub dąży do doskonałości. Pozytywny Rahu może przynieść wiele korzyści, takich jak sukces w biznesie, olbrzymie pieniądze czy zdolności zawierania transakcji, podczas gdy negatywny Rahu może powodować problemy podatkowe, przestępcze nastawienie czy uzależnienie.

W astrologii wedyjskiej pozycja planety Rahu na wykresie może wskazać główne obszary zainteresowania danej osoby. Na przykład, osoby z Rahu w pierwszym domu (znak wstępujący) mogą skupiać się przede wszystkim na sobie, co może wydawać się egoistyczne dla innych. Jednak, aby utrzymać równowagę w życiu, taki człowiek musi nauczyć się zrównoważenia swoich potrzeb z potrzebami swojego partnera, jeśli chce zbudować zdrowy związek. Z kolei osoby z Rahu w dziesiątym domu będą skupione na karierze i potrzebie władzy i statusu, a ludzie z Rahu w szóstym domu będą mieć skłonności do służenia innym w zakresie zdrowia i pomocy społecznej. Jednakże, jeśli Rahu jest niekorzystnie umieszczony w 6 domu, osoba może doświadczać różnych problemów zdrowotnych.

Rahu symbolizuje skupienie i miejsce, w które najprawdopodobniej włożymy wysiłek. Może również reprezentować nienasycone pragnienia, które mogą być wyzwaniem dla naszego życia, a my musimy nauczyć się kontrolować je, aby osiągnąć równowagę. Na przykład, osoby z Rahu w dziesiątym domu mogą mieć tendencję do pracoholizmu, co może prowadzić do problemów z relacjami.

Z drugiej strony, Ketu jest bardziej zainteresowany wprowadzeniem wiedzy z poprzedniego życia i zachęca nas do uwolnienia się od emocjonalnego bagażu i poczucia winy. Może powodować blokady i bóle, aby zmusić nas do zmiany naszych wzorców psychologicznych i rozwijać się duchowo. Ketu może wydawać się irracjonalny, ale jest idealistyczny i zajmuje się transformacją i poddaniem ego wyższej sile, co może doprowadzić do oświecenia.

Rahu reprezentuje ego i ciało, a zachęca nas do szukania sukcesu i siły w konkretnej dziedzinie życia. Jednakże, dążąc do spełnienia swoich ambicji, może manipulować i oszukiwać, sprawiając, że troszczymy się bardziej o innych niż o nasze własne interesy. W tradycji wedyjskiej i jogi uważa się, że kontrolowanie Rahu i Ketu jest kluczem do osiągnięcia równowagi w życiu i duchowego rozwoju.