Analiza osobista

Analiza astrologii wedyjskiej

Analiza jest unikalnym opisem cech osobowości i losu badanego człowieka.

Opracowana jest na podstawie dokładnego rozmieszczenia dziewięciu planet, jaki był w danym czasie i miejscu narodzin.

Analiza przedstawia indywidualne preferencje oraz predyspozycje urodzeniowe i pomaga uzmysłowić najkorzystniejszy kierunek rozwoju.

Przedstawia  potencjały, z jakim się rodzimy oraz trudności, z jakimi będziemy się prawdopodobnie zmagać, czy to w życiu osobistym, materialnym, zdrowotnym, emocjonalnym czy też duchowym.

Przede wszystkim ukazuje cel naszego wyższego Ja, czyli naszej duszy, jaki wybrała na doświadczenia w obecnym wcieleniu.

Przy zamówieniu analizy, konieczne jest podanie dokładnej daty, godziny i miejscowości urodzenia. Dokładna godzina zapisana jest w akcie urodzenia i jest niezbędna przy tworzeniu analizy astrologii wedyjskiej.

W pełnej analizie znajduje się:

-Analiza rozmieszczenia i siły dziewięciu planet na wykresie urodzenia, jest to wstępna ocena  horoskopu oraz wyznaczenie ramy całej analizy.

-Opis księżycowego znaku zodiaku – czyli to jak myślisz, i jak funkcjonujesz emocjonalnie, oraz możliwe problemy zdrowotne, wynikające z księżycowego znaku.

Zbadanie siły Księżyca oraz opis jego wpływu na dom, w którym był umieszczony w chwili narodzin.

-Pełny opis księżycowego znaku Nakshatra – czyli charakter emocjonalny i ogólna jakość życia, trudności, predyspozycje zawodowe oraz zgodność małżeńska/partnerska z pozostałymi znakami Nakshatra.

Tabela zgodności znaków Nakshatra jest skutecznym narzędziem we właściwym wyborze i zrozumieniu pasującego do nas partnera lub np. współpracownika / wspólnika.

-Opis słonecznego zodiaku, według astrologii wedyjskiej, czyli opis cech zewnętrznych, zachowanie, możliwe problemy zdrowotne, kompatybilność z innymi znakami itd.

Zbadanie siły Słońca oraz czytelny opis jego wpływu na dom, w którym zostało umieszczone.

-Opis możliwych problemów zdrowotnych dla znaku słonecznego i księżycowego oraz zalecenia astrologiczne i żywieniowe.

-Ocena i opis siły planety duszy oraz analiza domu, w którym się znalazła w momencie narodzin.

Pozwala to uzmysłowić właścicielowi charakter jego duszy oraz zrozumieć główny cel do wypełnienia tym wcieleniu.

-Opis siły i wpływu węzła karmicznego Rahu- Ketu, czyli jeden z 12 domów, w doświadczanie którego nieświadomie jest kierowany, aby doświadczać karmicznie- głowa Rahu, oraz zasób doświadczeń z poprzedniego wcielenia – ogon Ketu.

-Ascendent, czyli znak zodiaku widziany na wschodzie w momencie urodzenia. Jest to opis tego, jak widzą i odbierają cię ludzie w otoczeniu, charakter, zdrowie.  Jest to podstawa analizy pozostałych planet w domach.

Określenie planety odpowiedzialnej za karierę (Amatyakaraka), zrozumienie jej oraz domu, w którym została umieszczona, pomaga odnaleźć i zrozumieć czasem nieuświadomiony talent i określić najbardziej sprzyjający kierunek kariery.

– Wyjaśnienie i opis wpływu planety odpowiedzialnej za przyciąganie partnera życiowego (Darakaraka), czyli typ osobowości podświadomie przyciąganych partnerów.

-Opis wpływów pozostałych planet na domy astrologiczne, w których się znalazły w chwili urodzenia.

Surowy nauczyciel Saturn uczy cierpliwości i ciężkiej pracy w obszarach domu, w którym był w momencie urodzenia.

Piękna i zmysłowa Venus decyduje o zdolnościach artystycznych, wyczuciu piękna i szczęściu w miłości.

Wojowniczy Mars obdarza energią i siłą do działania, jeśli był korzystnie umieszczony.

Jowisz może zapewnić wielką mądrość człowieka urodzonego pod jego pozytywnym wpływem.

Korzystnie umiejscowiony Merkury wpływa między innymi na zdolności w komunikacji, siłę przekonywania, oraz inteligencję.

W analizie znajdują się astrologiczne środki zaradcze na ewentualne problemy związane z uszkodzeniem lub niekorzystnym wpływem planet na rzycie badanego,

-Ogólny horoskop okresów Mahadasa na 120 lat  życia.

-Horoskop Mahadasa/Antradasa na osiemnaście odcinków czasowych, czyli opis wpływu energii planet w ściśle określonym czasie, wyjaśnienie w zakładce „horoskop Mahadasa”.

Analiza jest książką w formacie PDF wysyłaną przez e-mail.

45-50 stron analizy +dokładny opis planet i domów astrologii wedyjskiej.

W sumie jest to około siedemdziesięciu stron.

Czas oczekiwania na realizację zamówionej analizy do 10 dni.

Zapytaj o szczegóły.