Bezpłatny opis księżycowego znaku Nakshatra

Nakshatra księżycowa to jeden z 27 znaków, w których Księżyc znajdował się w momencie Twojego urodzenia. W astrologii wedyjskiej, Księżyc ma większe znaczenie niż Słońce, ponieważ ma bezpośredni wpływ na Twój charakter i doświadczenia życiowe.

Jeśli chcesz poznać swój księżycowy znak Nakshatra zgodny z astrologią wedyjską, skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej. Po wyliczeniu Twojego znaku, otrzymasz bezpłatny opis przesłany na Twój adres e-mail.

Do obliczenia potrzebujemy Twojego imienia, daty i miejscowości urodzenia oraz dokładnej godziny urodzenia. Godzina urodzenia jest niezbędna do dokładnych obliczeń astrologicznych i znajduje się w akcie urodzenia. Jeśli nie wiesz, o której godzinie się urodziłeś, możesz zapytać mamę lub skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego w miejscu Twojego urodzenia, podając swój numer PESEL. Informacja ta jest bezpłatna.