Domy astrologiczne

Astrologia wedyjska to tradycja astrologiczna, która powstała w starożytnych Indiach. Jest to nauka, która opiera się na wiedzy o ruchach ciał niebieskich oraz ich wpływie na życie ludzi. W astrologii wedyjskiej domy pełnią kluczową rolę w interpretacji horoskopu. Każdy z 12 domów odnosi się do innej sfery życia i ma swoje specyficzne znaczenie.

Pierwszy dom, nazywany Ascendent lub Lagna, jest bardzo ważnym czynnikiem w horoskopie. Odnosi się do narodzin, osobowości, wyglądu, zdrowia i ogólnej konstytucji człowieka.

Drugi dom rządzi finansami, wartością własną, zdolnością do zarabiania pieniędzy, rodziną i wszystkimi zasobami materialnymi. Obejmuje wszystko, co człowiek osiąga poprzez własny wysiłek i determinację.

Trzeci dom odnosi się do komunikacji, korespondencji, krótkich podróży, siły umysłowej i zdolności poznawczych człowieka.

Czwarty dom dotyczy domu, miejsca zamieszkania, matki i wszystkich spraw związanych z życiem rodzinnym oraz warunkami na końcu życia.

W astrologii wedyjskiej każdy z domów ma swoją specyficzną rolę i znaczenie, a ich interpretacja pozwala na lepsze zrozumienie wpływu planet na życie człowieka.