Planeta duszy

Planeta Duszy (AtmaKaraka)

AtmaKaraka jest najważniejszą planetą na mapie narodzin.

Planeta AtmaKaraka to ta, która miała najwyższy stopień w momencie urodzenia.

Każda z planet, poza Ketu może zostać planetą AtmaKaraka

Siła oraz umieszczenie jej w momencie narodzin decyduje o jakości, charakterze i kierunku naszego życia.

AtmaKaraka jest królem horoskopu w astrologii wedyjskiej.

Gdy planeta Atmakaraka jest silna i korzystna na naszej mapie astrologicznej, oznacza to, że w poprzednim wcieleniu dokonaliśmy wielu dobrych uczynków, żyliśmy uczciwie i nasz dusza zgromadziła pozytywną karmę na obecne wcielenie. Człowiek z silną i korzystną planetą AtmaKaraka znacznie łatwiej doświadcza życia i ma większe szanse na osiągnięcie ostatecznego celu swojej duszy.

Jeśli natomiast planeta Atmakaraka jest niekorzystnie umieszczona na mapie narodzin, to najprawdopodobniej poprzednie wcielenie zgromadziło niekorzystną karmę, przez co obecne wcielenie będzie naznaczone większym cierpieniem, oraz trudnościami w osiągnięciu spełnienia.

Planeta ulega uszkodzeniu/osłabieniu, gdy umieszczona jest w znaku rządzonym przez wrogą do niej planetę, jest w koniunkcji z wrogą planetą, dostaje niekorzystne aspekty wrogich planet lub jest umieszczona w złym domu, w momencie narodzin.

 AtmaKaraka i jej siła decyduje o naszych doświadczeniach życiowych i kierunku zbierania doświadczeń.

Każda z planet ma swój wyjątkowy charakter i inny sposób funkcjonowania.

Jeśli planetą duszy jest Księżyc, to nadrzędnym celem będzie opieka i troska o ludzi w najbliższym otoczeniu.

Znak oraz dom, w którym się znalazła w momencie narodzin, ujawnia wpływ, jaki wywiera na obecne życie.

Jeśli planetą AtmaKaraka jest Słońce, to podstawowym celem będzie sprawowanie władzy nad innymi w uczciwy i sprawiedliwy sposób. Człowiek z planetą Atmakaraka Słońce będzie poszukiwał możliwości zarządzania innymi, chociażby w środowisku rodzinnym. Ludzie posiadający planetę duszy Słońce powinni pracować głównie nad poskromieniem swojego ego.

Jeżeli planetą AtmaKaraka jest Jowisz, będziesz najprawdopodobniej dążył do przekazywania zgromadzonej wiedzy. Taki człowiek będzie miał tendencje by zostać nauczycielem innych. Podstawowym celem Jowisza Atmakaraka jest nauka szacunku do swojego nauczyciela, zapewnienie rodzinie opieki mentalnej i wsparcie materialne dla najbliższych.

Ludzie posiadający planetę Merkury jako Atmakaraka, będą dążyć do rozwijania swoich umiejętności komunikacji. Może to być również komunikacja niewerbalna. Intuicja bywa tu znacznie bardziej wyraźna niż w przypadku innych planet. Merkury jest bezpłciowy, więc ludzie posiadający Merkurego jako Atmakaraka mogą emanować na przemian energią męską i żeńską. Tutaj jak w przypadku innych planet, dużo zależy od umieszczenia jej w momencie narodzin.

Człowiek posiadający Venus jako AtmaKaraka, będzie dążył do osiągnięcia luksusowego życia, oraz będzie pragnął doświadczeń związanych z miłością na najwyższym poziomie, sztuką i ogólnie rozumianym pięknem. Bardzo ważne jest dla takich ludzi, aby zachowali czystość, wierność i uczciwość w stosunku do swojego partnera.

Saturn jako Atmakaraka może uczynić człowieka surowym dla innych i nieco powolnym w działaniu. Lekcją jest przede wszystkim praca nad wybaczaniem i niewyrządzania bólu i cierpienia innym istotom.

Saturn z natury jest Surowym nauczycielem, ale ważne jest również, aby był sprawiedliwy. Nauka wybaczania oraz bycia dobrym człowiekiem są bardzo ważne dla takich ludzi. Smutek i długotrwałe przygnębienie może być bardziej widoczne, jeśli umieszczony był niekorzystnie.

Mars znany jest jako ognisty generał.

Ludzie posiadający Marsa jako planetę AtmaKaraka są narażeni na wiele konfliktów oraz wypadków z powodu swojej wybuchowości i gorącego temperamentu.

Podstawową lekcją jest unikanie przemocy i zapanowanie nad energią, która prowadzi ich do agresywnych i często nieprzemyślanych działań. Tutaj jak zwykle dużo zależy od umieszczenia jej na mapie narodzin.

Rahu jako AtmaKaraka kieruje człowieka do zajęć związanych z aktorstwem, polityką lub innych zajęć związanych odgrywaniem pewnego rodzaju ról. Człowiek posiadający Atmakaraka Rahu może być często oszukiwany w swoim życiu, lub sam może oszukiwać. Podstawową lekcją jest zachowanie czystego serca i unikanie przebiegłości w swoim życiu.